martes, 2 de agosto de 2016

Saluti al asistanti

Hike vi povos sendar la saluti al asistanti en la cayara Ido Renkontro

Valencia (Hispania), de la 18esma til la 21esma di agosto 2016

Vi povos sendar la saluti kom mesajo-respondo (komenti) hike o tra e-mesajo a:


hispanahirundo@yahoo.es


eberhard.scholz@idolinguo.deMesajo da nia samideano Partaka


Estimata samideani partoprenanta nia ca-yara Ido-Renkontro en Valencia: 
Me salutas vi maxim kordiale, e deziras a vi maxim felica, profitoza e sucesoza Ido-Renkontro. Ido vivez! 

 (Partaka) 
P.S. Me ipsa povas ne mem vizitar mea nask-urbo, Valencia, de preske 10 yari ante nun.


Mesajo da nia samideano Gonçalo Neves

Kordiala saluto ad omna partoprenanti en la Ido-renkontro en Valencia! Juez Ido! E ne obliviez publikigar fotografuri pri la renkontro.

Amikale,

Gonçalo

Mesajo da nia samideano James Chandler

Kara Antonio, kara amiki
Me anke sendas mea saluti a la asistanti dil Ido-Konfero 2016 en Valencia.  Me esperas ke la konfero esos sucesoza.
Me regretas ke me ne povas esar inter vi, cayare.
Kordiala saluti
James
Mesajo da nia samideano Ferninad Moeller

Kara Ido-amiki en Valencia,

hodie anke hike en Berlin eventas Ido-renkontro.
Ni tre regretas ne povar esar en Valencia.
Ma pense ni esas inter vi.Kordiale saluti de Berlin.

Mesajo da nia samideano Loïc Landais

Kordiala saluti de Bretonia (Francia) ad omna partoprenanti dil Ido-renkontro internaciona 2016 en Valencia.
Vivez felica dii ibe!
Loïc Landais

Mesajo da nia samideano José María Rodríguez

Estimat Amiki:
 
Pardonez mea absentenso en ta ido-renkontro eventanta en mea lando, ma la maladeso di mea spozino facas mea asisto tote ne-posibla.  Nia amiko ANTONIO preparis detaloze partopreninda renkontro, talmaniere Vi omni povos parolar nia kar internacional linguo, ed anke konocar Valencia, sendubite la maxim bela mediteraneala urbo en Hispania.  Me esperas ke Via vizito aden Hispania esos profitoza ed anke, ke nia linguo Ido povos certigar sua futuro nam, quale nia maxim granda poeto Andreas JUSTE skriptis,  "Vana ne pov esor tanta fervoro".  Do, juez Via vizito en mea lando e ne obliviez drinkar fresha horchata e tostar ad la saneso di omn idisti en la mondo e ad la memoro dil ancien idisti en Hispania, multa ek li valenciani. 
 
Recevez mea saluto e til altr okaziono.
 
José María Rodríguez Hernández.


Mesajo da nia samideano Steve Walesch

Kara Antonio, Me sendas a tu ed ad omna partoprenanti dil Ido renkontro en Valencia la maxim bona saluti ed esperas ke la renkontro esas tre granda suceso! Amikale, Steve

2 comentarios:

  1. Saluti ad Omni !

    Me profitas l'okaziono por sendar mea saluti ad omna partoprenanti en la ca-yarala renkontro e por gratular, ed komprenende gratitudar, nia bon amiko ANTONIO, qua laboras por certigar la suceso dil Ido-konfero en Valencia.

    Jose Maria Rodríguez Hernandez

    ResponderEliminar
  2. Me anke mustas dankar la helpema laboro di José María, olqua multe helpis a me pri diversa aferi dil Ido Renkontro! Do, la gratitudi esas anke por tu, amiko!

    ResponderEliminar