martes, 23 de agosto de 2016

Ido Renkontrala Poemo

IDO RENKONTRALA-VALENCIANA POEMO

Amatora poemeto okazione l’Ido Renkotro 2016 en Valencia (Hispania)

Nur quar dii suficas
por montrar l’utileso
di nia bela linguo
kun vera amikeso.

Dum hori konversado,
saluto matinala,
komuna manjo-tablo
e kansoni noktala.

Nia afisho montras
quon pens nia mento
e qual nia kordio
batas kun ica sento.

La sequanta renkontro
ni vartas kun espero.
Ido esas vera linguo
ne nur en la papero.

Luktez ni pro la linguo!
Ido es bel kreajo,
pacoza e facila
por omna la homaro.

Vivez Ido Linguo,
komuna IDealO!
Vivez Ido Linguo
til ne konocat yaro!!

Personala finala raporto.

Kar amiki,

Preske omna partoprenanti esas ya heme. Nur restas en Valencia nia Sueda-Bulgariana amiki olqui departos por Suedia merkurdie. Omna partoprenanti konsentas pri la suceso dil cayarala Ido Renkontro. Me kredas ke la granda suceso esis plu pri la qualeso kam pro la quanteso, quankam esis sufica nombri di Idisti e sempre esas dezirebla plu multa.
E nun me intencas explikar la pro quo di tala suceso qualesala, quankam nur esas, kompreneble, mea opiniono e ne ula nekontestebla vereso.

a)      Unesme, esis por me granda honoro organizar la Ido Renkontro e laborar komune tra telefonila mesaji kun José María Rodríguez. To montras ke komuna laboro faciligas omna tasko.

b)      Duesme, esis anke tre granda honoro por ni konocar nia olima Ido Reprezentero. Ido anke vivas de sua historio e la historio di Ido havas la propra nomi dil luktanti en singla lando.

c)      Triesme, ol esis vere amikala renkontro. Omnube e omnatempe esis bona relato inter la partoprenanti. Dum la manjo-tempi e dum la nokto ni havis vera amuziva e jokoza momenti.

d)     E quaresme, e por me lo maxim importanta, ni devas dankar nia pioniri por donacar a ni la maxim bela moyeno por facar tre facila la komunikado inter la diversa e diferanta homi, rasi e landi.

Ol esis mea duesma Ido Renkontro e me sempre memoros li pro ke dum Ido Renkontri esas kande ni vere exercas la uzado di la linguo e la skopo por qua lu esis kreata e pensata: la vera ed amikala konversado inter la personi irge qua esez sua matrala linguo.

Singla 19esma di martio, le “Falla” bruligesis, la fairo e la fumo ascendas til la cielo, la Valenciani kantas sua himno ed anke omni multe ploras pro ke longa laborado dum un yaro ya finas. Ma irgakaze sempre esas ulu qua dicas: “Nur mankas un yaro pro la venonta Falla-i*! Do, ni devas ya komencar laborar!”. 

Tala kozo ni anke devas facar e dicar: “Nur mankas un yaro por la venonta Ido Renkontro!!!”

martes, 2 de agosto de 2016

Saluti ad omni!

Amikala saluti ad omni!

Ca blogo kreesas nur por ke l'Idisti qui partoprenis e ti qui ne partoprenis povez konocar to quo eventis en la cayara Ido Renkontro en Valencia. Partoprenanti en la Ido Renkotro en Valencia (Hispania) 2016

Hans Stuifbergen (Nederlando)

Enric Baltasar (Prezidanto dil Esperantisti Valenciana). Quankam ne partoprenanto, il vizitis a ni.

Antonio Martínez (Hispania)

Donald Gasper (Chinia)

Eberhard Scholz (Germania)

Robert Pontnau (Francia)

Asya Randehed (Bulgaria)

Kjell Randehed (Suedia)

José María Rodriguez (Hispania) Il ne venis, ma multege helpis en la organizado dil Ido Renkotro.

José García (Hispania) Ne esas en la fotografuro.


Vizito al Ciudad de las Artes y las Ciencias (Urbo dil Arti e di la Cienci)

Agendo dil Ido Renkontro

Venerdie, 19 di agosto 2016

Ni ya esas en Valencia!

Merkurdie matine arivis l'unesma partoprenanti, nome Kjell (de Suedia), Asya (de Bulgaria, quankam lojanta en Suedia), Donald (de Hong-Kong) ed anke nia Ido-luktanto, Eberhard (de Germania).

Jovdie arivis l'altra partoprenanti, nome Hans (de Nederlando)), Robert (de Francia) ed Antonio (de Hispania).

Pos la komuna ed amikala renkontro ni iris kune manjar aden chipa e tre bona restorerio proxim la rezideyo. Omnu konsentis pri la bona preco dil menuo e lo saporoza dil manjaji.

Pos ico, ni iris aden la chambro-reuniono por kelke parolar pri ed en Ido. Omna partoprenanti recevis port-folii dil Ido Renkontro e ni pozis an la muro granda afishi facita da nia Hispana samideano José María Rodríguez.

Hodie, frue en la matino, ni konocis nia Rusa e nova samideano Konstantin.

Balde fotografuri sendesos.

Saturdio, ye la 20esma di agosto 2016

La partoprenanti havis tre agreabla ed emociva kunveno. Ye dek kloki ni recevis la vizito di nia olima Ido-reprezentero en Hispania. Il rakontis ni quale il divenis Idisto, danko a granda e Valenciana Idisto, nome Patricio Martínez e lua amikeso kun nia Germana samideano Günter Anton.

La partoprenati e la Hispana Idisti homajis lua laboro pro Ido e donis bela plako.

Pose, nia tre luktanta samideano Eberhard Scholz lektis mesaji sendita al partoprenanti da samideani en la tota mondo.

Pos la kunveno, ni mustis vizitar la belega centro di Valencia, ube ni vizitis la katedralo, la turmo "el Miguelete" (en la Hispana) o "el Micalet" en la Valenciana linguo.

José García invitis la partoprenanti a fresha e saporoza "horchata".

Kelka partoprenanti anke vizitis la placo dil tauro-kombato.

Tre bela, agreabla ed amikala (ed Idala, kompreneble) vespero.

Fotografuri dil Ido Renkontro

FOTOGRAFURI DIL IDO RENKONTRO DA ROBERT PONTNAU, KJELL ED ASYA RANDEHED, EBERHARD SCHOLZ ED ANTONIO MARTÍNEZ.

Jovdio, ye la 4esma di agosto 2016

Me jus recevis sendajo kun kin Idala flagi danke al laboro di nia Hispana e tre laborema amiko José María Rodríguez!!! Tre bela flagi! Li esos en la loko dil cayara Ido Renkontro!!Lundio, ye la 8esma di agosto 2016

Sur l'Idala flago quan me recevis kelka dii ante nun, me facis ca fotografuro kun la portfolii  e personala afishi qui recevos la partoprenanti. Omno esas preske preparita! Nur mankas Idaji, olquin nia amiko Jose Maria ya sendis.


Mardio, ye la 9esma di agosto 2016

Jus me recevis la lasta sendajo de nia laborema amiko José María Rodríguez, nome broshuri pri l'Ido Renkontro, ube ni povas lektar saluto al asistanti, la programo dil I.R., poemo tradukita da Federico García Lorca, Kelka linei pri la historio di la linguo IDO en Hispania, texto pri la maxim konocata Valencia-na drinkajo (horchata), texto pri la maxim koncata festo Valencia-na (las Fallas), texto pri la Katedralo di Valencia e finala ed amuziva "vortala-distraktilo". Tre bone, José María!!!

Anke me recevis la posto-karto pri la Ido Renkontro.


E la donacajo por nia olima reprezentero, José García qua vizitos ni...ma to esas surprizo...
Jovdio, ye la 18esma di agosto 2016


En la pordo dil rezideyo.

VESPERALA VIZITO ADEN LA PORTUO E LA PLAJO DIL MALVARROSA
Idisti vartante la noktala-manjaji che restorerio apud la plajo dil Malvarrosa.

Venerdio, ye la 19esma di agosto 2016


ANTE LA KUNVENALA MATINO
DUM LA VESPERALA VIZITO EN LA MUSEO FALLERO ED EN LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS (L'URBO DIL ARTI E  DI LA CIENCI)


Saturdio, ye la 19esma di agosto 2102


 KUNVENALA MATINONia du samideni Eberhard ed José García, olima Hispana ULI - reprezentero parolas ante la matinala kunveno.

José García lektas raporto pri sua Ido-vivo. José García recevas bela plako, homajo pri lua laboro pro Ido dum multa tempo.


Eberhard Scholz lektas la afabla mesaji sendita al partoprenanti da plura samideani.

VESPERALA VIZITO AL URBALA CENTRO DI VALENCIAForsan l'unesma Germana ed Idista "tauro-kombatisto"!!! :-)))


En la tauro-kombato placo di Valencia.


Dum la vesperala dineo. Dop l'Idisti esas la tauro-kombato placo.L'Idala loko dil renkontro

L'Internaciona Ido-renkontro 2016 eventos en l'Universitatala Rezideyo DAMIA BONET en VALENCIA (Hispania) de la 18/08 til la 21/08.
L'Universitatala Rezideyo DAMIA BONET ( Carrer del Serpis 27, 46022 Valencia) situesas a cirkume 15 minuti pedo-marcho de Metro-staciono e de la plajo. 

http://www.uli-ido.ovh/ULI/index.php?page=internaciona-renkontro-2016

Programo dil Ido Renkontro