martes, 23 de agosto de 2016

Personala finala raporto.

Kar amiki,

Preske omna partoprenanti esas ya heme. Nur restas en Valencia nia Sueda-Bulgariana amiki olqui departos por Suedia merkurdie. Omna partoprenanti konsentas pri la suceso dil cayarala Ido Renkontro. Me kredas ke la granda suceso esis plu pri la qualeso kam pro la quanteso, quankam esis sufica nombri di Idisti e sempre esas dezirebla plu multa.
E nun me intencas explikar la pro quo di tala suceso qualesala, quankam nur esas, kompreneble, mea opiniono e ne ula nekontestebla vereso.

a)      Unesme, esis por me granda honoro organizar la Ido Renkontro e laborar komune tra telefonila mesaji kun José María Rodríguez. To montras ke komuna laboro faciligas omna tasko.

b)      Duesme, esis anke tre granda honoro por ni konocar nia olima Ido Reprezentero. Ido anke vivas de sua historio e la historio di Ido havas la propra nomi dil luktanti en singla lando.

c)      Triesme, ol esis vere amikala renkontro. Omnube e omnatempe esis bona relato inter la partoprenanti. Dum la manjo-tempi e dum la nokto ni havis vera amuziva e jokoza momenti.

d)     E quaresme, e por me lo maxim importanta, ni devas dankar nia pioniri por donacar a ni la maxim bela moyeno por facar tre facila la komunikado inter la diversa e diferanta homi, rasi e landi.

Ol esis mea duesma Ido Renkontro e me sempre memoros li pro ke dum Ido Renkontri esas kande ni vere exercas la uzado di la linguo e la skopo por qua lu esis kreata e pensata: la vera ed amikala konversado inter la personi irge qua esez sua matrala linguo.

Singla 19esma di martio, le “Falla” bruligesis, la fairo e la fumo ascendas til la cielo, la Valenciani kantas sua himno ed anke omni multe ploras pro ke longa laborado dum un yaro ya finas. Ma irgakaze sempre esas ulu qua dicas: “Nur mankas un yaro pro la venonta Falla-i*! Do, ni devas ya komencar laborar!”. 

Tala kozo ni anke devas facar e dicar: “Nur mankas un yaro por la venonta Ido Renkontro!!!”

No hay comentarios:

Publicar un comentario